หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Panel meter) [6 item]

  Technical parameters   Index   Network   : 3 Phase 3 wire, 3 Phase 4 wires    Frequency   : 45 ~ 65Hz   Display mode   : LED Display ...
  Technical parameters   Index   Network   : 3 Phase 3 wire, 3 Phase 4 wires    Frequency   : 45 ~ 65Hz   Display mode   : LED Display ...
  Technical parameters   Index   Network   : 3 Phase 3 wire, 3 Phase 4 wires    Frequency   : 45 ~ 65Hz   Display mode   : LED Display ...
  Technical parameters   Index   Network   : 3 Phase 3 wire, 3 Phase 4 wires    Frequency   : 45 ~ 65Hz   Display mode   : LED Display ...
  Power Supply   : 220VAC   Power Consumption   : <5VA   Real Time   Measurement   : Three Phase Voltage,Three Phase Current   ...
  Power Supply   : 220VAC   Power Consumption   : <5VA   Real Time   Measurement   : Three Phase Voltage,Three Phase Current   ...

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ (Multifunction Digital Combined Panel meter) [4 item]

  Technical Parameters    Index   Power   : AC 220V   Display   : LCD   Power Consumption   : <5VA   Real Time Measure...
  Technical Parameters    Index   Power   : AC 220V   Display   : LCD   Power Consumption   : <5VA   Real Time Measure...
  Technical Parameters    Index   Power   : AC 220V   Display   : LCD   Power Consumption   : <5VA   Real Time Measure...
  Technical Parameters    Index   Power   : AC 220V   Display   : LCD   Power Consumption   : <5VA   Real Time Measure...

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole [26 item]

  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 Pole [26 item]

  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 Pole [26 item]

  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...

Accessories For MCB [6 item]

  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...
  TECHNICAL DATA   Design according to    IEC/EN 60898-1   Rated Voltage   AC 230/400V   Rated Frequency   50/60 Hz   Rated brea...

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 4 Pole [3 item]

  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...
  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...
  Design according to   IEC/EN61008-1, IEC/EN61009-1   No. of poles   2P, 4P, 1P+N   Rated current   6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A   Rated residual...

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว-ลัดวงจร [2 item]

  Design according to   IEC/EN61008-1, IEC/EN61009-1   No. of poles   2P, 4P, 1P+N   Rated current   6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A   Rated residual...
  Design according to   IEC/EN61008-1, IEC/EN61009-1   No. of poles   2P, 4P, 1P+N   Rated current   6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A   Rated residual...

CONSUMER UNIT [2 item]

  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...
  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด-ไฟรั่ว 2 Pole [4 item]

  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...
  Design according to   IEC/EN61008   No. of poles   2P, 4P   Rated current   16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A   Rated residual Operating curr...
  Design according to   IEC/EN61008-1, IEC/EN61009-1   No. of poles   2P, 4P, 1P+N   Rated current   6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A   Rated residual...
  Design according to   IEC/EN61008-1, IEC/EN61009-1   No. of poles   2P, 4P, 1P+N   Rated current   6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A   Rated residual...

MSQ (CURRENT TRANSFORMER) [17 item]

  Standard   : IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage    : 720Vac   Isolation Test    : 4KV / 1 minute   Primary Current   : 5A-2500A ...
  Standard   : IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage    : 720Vac   Isolation Test    : 4KV / 1 minute   Primary Current   : 5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...
  Standard    IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage     720Vac   Isolation Test     4KV / 1 minute   Primary Current    5A-2500A ...

CP (Current Transformer) [22 item]

Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
Standard  : IEC 60044-1, BS7626 Rated Voltage  : 720Vac Isolation Test  : 4KV / 1 minute Primary Current : 5A-2500A Secondary Current  : 5A Operating Frequency  :...
  Standard   : IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage    : 720Vac   Isolation Test    : 4KV / 1 minute   Primary Current   : 5A-2500A ...
  Standard   : IEC 60044-1, BS7626   Rated Voltage    : 720Vac   Isolation Test    : 4KV / 1 minute   Primary Current   : 5A-2500A ...

แอมป์มิเตอร์ ต่อผ่านCT (Amp Meter For CT) [17 item]

  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) [22 item]

  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) [6 item]

  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min
  Accuracy Class   : 2.5   Rated Voltage   : 600Vac   Rated Temperature   : 10..45 ํC   Insulation Test   : 2KV, 50Hz, 1min

พาเนลมิเตอร์กิโลวัตต์มิเตอร์ (Kilowatt Meter) [7 item]

  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...

พาเนลมิเตอร์เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor Meter) [2 item]

  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...

พาเนลมิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) [2 item]

  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...

พาเนลมิเตอร์แอมมิเตอร์ (AMPMETER DIRECT) [33 item]

  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...
  General Specifications   Reference standard   : EN/IEC 60051   Case-dimensions      : DIN 43700   Scales and pointer  &nbs...

พาเนลมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ (VOLTMETER) [2 item]

  General Specifications   Reference standard    EN/IEC 60051   Case-dimensions       DIN 43700   Scales and pointer   ...
  General Specifications   Reference standard    EN/IEC 60051   Case-dimensions       DIN 43700   Scales and pointer   ...

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø30 มม. [1 item]

สวิตช์กดหัวเรียบ Ø25 มม. [1 item]

ไมโครสวิตช์ (CMV Series) [7 item]

Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...
Item CMV 10 CMV16 CMV 21 Operation speed 0.1mm~1m/s (Button type) Operation frequency Mechanical : 240 operations/min Electrical : 20 operations/min Insulation resistance 100MΩ adove(...

ไมโครสวิตช์ (CM Series) [12 item]

  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...
  Operating speed   0.01mm to 1m/sec   Operating   frequency   Mechanically : 240 operations/min.   Electrically : 20 operations/min.   Contact resista...

ลิมิตสวิตช์ (CZ 7000) [12 item]

- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...
- High precision and long life (10,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof.    Operat...

ลิมิตสวิตช์ (CZ 8000) [10 item]

- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...
- Wide choice of heads and actuators.- Variety of operating characteristics.- Captive cover screws.- Mode of operation is field adjustable.- Internal grounding screw.- Dustproof, oil-tight, Water-Resistant- Temperature range -5 ํC to +70 ํC   Operating spe...

ลิมิตสวิตช์ (CHL Series) [8 item]

- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Volta...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Volta...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...
- Metallic bottom shell- Built-in contact stand has double-spring, so it has long mechanical life - Strong electric property 10A, 250V for 500,000 times   Double Break Mechanism   INO+INC Force break snap action   Rated Vol...

ลิมิตสวิตช์ (CWL Series) [13 item]

- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...
- High precision and long life (15,000,000 mechanical operation mins)- Sealed with gasket diaphragm to provide high sealing property without use of any adhesive or pin.- Suitable for applications demanding higher mechanical strength, dust proof and drip-proof. Operating speed ...

ลิมิตสวิตช์ (C4B Series) [9 item]

- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...
- Forced open action device (NC contacts only), it can disconnet the contact when the contact has fusing and other failures.- The set safety of lever ensures that gear ratcheting device is used between the action position indicator panel and the lever.- Strengthened top seal structure improves the s...

DP-T80A [8 item]

Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...

DP-T60A [8 item]

Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ ต่อผ่านCT (Digital Ampmeter For CT) [2 item]

Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter) [2 item]

Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...
Technical :  •Rated voltage •Rated current •Current Overload Rating •Voltage Overload Rating •Power consumption •Internal resistance •Frequency •Accuracy •Operating...

หมวดหมู่แบรนด์