หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์

"ประกายนครก่อตัวมาครบรอบ        เจริญชอบ 50 ปี มิหวั่นไหว
ผลิตภัณฑ์ บริการ สร้างด้วยใจจะมุ่งไปก้าวไกลพัฒนา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าเรานำเข้าสร้างแบรนด์เรา เพียนเพาะเสาะศึกษา
ตอบสนอง คุณภาพและราคาพัฒนาสินค้าไทยสู่สากล"
--------------------------------------------
บริษัทในเครือประกายนคร

ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี

    ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเราเอง ซื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมูลค่าราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการนำเสนอด้านงานบริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์และงานบริการของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ และได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เราเป็นทางเลือกแรก เราจะพัฒนาสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากท่านที่มอบให้แก่เรา