หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่แบรนด์ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร โอนผ่านตู้ ATM หรือ โอนผ่าน QR Code ของธนาคาร
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 396-6-00261-2 บริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด กระแสรายวัน
   ธนาคารไทยพาณิชย์  095-3-01937-8 บริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด กระแสรายวัน
 
หลังจากโอนเรียบร้อยแล้ว...กรุณาแจ้งการชำระเงินที่ แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน